NEFES TEKNİKLERİYLE ZAYIFLAMAK MÜMKÜN MÜ?

NEFES TEKNİKLERİ METABOLİZMAYI. HIZLANDIRMAK İÇİN UYGULANABİLİR MI?

“Hiç nefes alarak zayıflanır mı?” dediğinizi duyar gibiyim. Kvet, kesinlikle zayıflanır!

Her öğünde ölçüyü kaçırıp nefes tekniklerine yük­lenerek zayıflayamazsınız. Ama eğer metabolizma hızınız düşükse veya sindirim sisteminizde düzensizlik varsa gün­delik rutininize ekleyeceğiniz nefes teknikleriyle zayıflama sü­recinize ve ideal kilonuzu korumaya kesinlikle ciddi bir destek sağlayabilirsiniz. Özellikle bel ve karın çevresindeki yağ hücre­lerinin tahliyesi için alacağınız destekten bahsediyorum.

Nefes alma ritmimiz sağlığımızın en önemli belirleyicilerindendir. Dikkat ettiyseniz, hasta insanların sık sık ve kısa, hem fiziksel lıenı de zihinsel olarak sağlıklı insanlarınsa daha uzun aralıklarla sakin nefes alıp verdiklerini fark edersiniz. Nefes alma ve verme işlemi gün boyunca lam bir konsantrasyonla kontrol altında tutabile­ceğimiz bir sistem değildir. Nefes alına ve verme işlemi, merkezi sinir sistemimiz ta­ralından. fiziksel bedenimizin kondisyonu ve zihinsel olarak bulunduğu muz duruma göre değişen, otomatik biçimde gerçekleş­tirilen bir mekanizmadır.

Nefes alma ritmimizi belirleyen çok fazla etken olduğu halde özellikle akciğer, solunum yolları, kalp rahatsızlıkları ve ideal beden üzerinde kiloya sahip olmanın yanında stres kaynaklı olıısaıı aııksiyete. panik atak ve depresyon belirtilerinin ne­fes alma ritmini bozduğunu söyleyebiliriz. Yani merkezi sinir sistemi dengede olma­dığında nefesin ritmi de dengesini kaybe­der.

Ayukucunda, nefesin zilinin aynası oldu­ğunu söyleyerek bedenimiz, zihnimiz ve ruhumuz arasındaki en kuvvetli ve hızlı köprü olduğunun altını çizer. Nefes, bedenimizde serbestçe dolaşabildiğinde kendimizi sağlıklı ve hayat dolu hissederiz. Nefes engellendiğindeyse yorgunluk ve hasta­lıklar ortaya çıkar. Kskidcıı ne sakinleştirici haplar ne de psi­kologlar vardı. Psikolajik rahatsızlıklar baş gösterdiğinde insanlar ne yapıyorlardı? İ lisanlar binlerce yıldır fiziksel, zihin­sel ve ruhsal bedenlerinde dengeyi sağlamak ve korumak için nefes tekniklerini kullanıyorlardı…

Bunlar, günümüzde yeni uygulanmaya başlanmış olan, ne­fes alıp vermek için “ağzın” kullanıldığı ııcfes terapi teknikleri kesinlikle değildir! Size önereceğim, zayıflamak için kullandı ğımız teknikler de “yoga ilmine dayalı kadim nefes tekniklerindir.

Kadim nefes tekniklerini günümüz konvansiyonel Batı tıbbı da yavaş yavaş keşfetmeye ve şifalandırıeı etkilerini açık­layabilmek için üzerinde klinik araştırmalar yapmaya başladı. Ünlü bazı doktorlar ve klinikler tarafından tedavi sü­reçlerine dahil edilen bu nefes egzersizleri, özellikle ruhsal ve psikolojik rahatsızlıkların ve stres yüklü, depreşil* ve endişeli bir zihnin şifalanmasıııda ciddi rol almaktadır.

Bunları öğrenmek hiç de zor değil, hatta “Yükselen Çağ Wellbeiııg Merkezi” çatısı altında ben her ay dört saatlik bir seminerde tüııı bu faydalan sağlayan nefes tekniklerini uygulamalı öğretiyorum. Seminere herhangi bir nedenden ötürü katılamayanlar için, orada öğrettiğim tüm bilgi ve teknikleri “Nefeste Saklı Hayat” kitabının yanında çıkardığım “Kbru Si­nik ile Gündelik Yaşam İçin Kadim Nefes Teknikleri” isimli eğitim  aldım. Size burda yer alan, “me­tabolizmanızı hızlandırmak ve zayıflamak’’ için kullanacağınız en sevilen tekniği nasıl uygulayabileceğinizi anlatacağım.

Tekrarlıyorum, nefes teknikleriyle metabolizmanızı hız­landırabilir. özellikle karın, bel ve çevresindeki yağ hücreleri­ni öncelikli olarak bedeninizden tahliye edebilirsiniz. Kİ bet te ölçüsüzce sürekli yemek yiyerek bunu yapamazsınız. Ama öğünlerinizi normal miktarlarda, abartmadan yediğiniz sürece, zayıflatan kadim nefes tekniklerinden ciddi fayda görürsünüz.

“Ateş Nefesi” diye de bilinen “Kapala Hhati”. kadim nefes tekniğidir. Hu nefes tekniğiyle ilgili yine bazı uyarılarda bulu­nacağım:

 • Bu tekniği ana yemekten hemen sonra tok ve dolıı bir karınla yapmamalısınız.
 • Asla uzanarak uygulamamak, bağdaş kurup yerde dik bir şekilde oturmalısınız.
 • Omuriliğiniz 90 derecelik açıda dik durmalı.
 • Gözlerinizi nazikçe kapalı tutmalısınız.
 • Dil ucunuz “flrepoint” noktasında olmalı.
 • Asla kendinizi zorlamamalı, konfor alanınızın dışına çıkmamalısınız.

Bunlar dışında, nefes teknikleri aynen ilaçlar gibidir. Nasıl ki herkes her ilacı kullanmamalıysa, ayııı şey nefes tekniği için de geçerli. Çünkü nefes tekniklerinin yan etkiden çok daha öte olan kontrcndikasyonları vardır. Yani eğer daha önce bazı ra­hatsızlıklar geçirdiyseniz ve bunların halihazırda bir kısmı devam ediyorsa her nefes tekniğini kesinlikle uygulamamanız ge­rekir. yoksa zarar görme olasılığınız oldukça yüksektir.Bu yüz­den siz siz olun, herhangi bir nefes tekniğini çalışmadan önce eğitmeninize lütfen kontreııdikasyoıılarını. yani bıııııı kimlerin uygulamaması gerektiğini sorun.

Son olarak. Kapala Bhati nefes tekniğine ait detayları “Ne­feste Saklı Hayat” kitabımda bulabilirsiniz. Ateş nefesi uygu­lamasını izlemek için Yükselen Çağ YouTube kanalımızdaki linke tıklayabilirsiniz.

SAY SAY BİTMEZ…

Kopala Bhafi nefesinin faydaları saymakla bitmez. Çünkü nefes…

 • Metabolizmayı hızlandırır ve özellikle göbek ve bel çevresindeki yağ tahliyesi için çok etkilidir.
 • Yaşama gücünü dengeler ve gençleştiricidir.
 • Yüksek kolesterolü dengeler.
 • Kalbe ve diyaframa masaj yapar.
 • Prostat bezlerine masaj yapar ve prostatı küçültür.
 • Yumurtalıklarda yer alan tümörlere, yağlı karaciğere vediyaframa iyi gelir.
 • Kemik iliğine ‘ prana’ taşır, alyuvarları çoğaltır.
 • Toksinlerden temizler, anksiyete ve depresyonu yokeder.
 • Serotonin, melatonin gibi mutluluk hormonlarının salgılanmasını destekler; rahatlatır, neşe ve saadet hisleri oluşturur.
 • Sempatik ve parasempatik sistemi dengeler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir