BEŞ METOT İLE GÜZEL YAŞAYIN

Estetik, dolayısıyla aNti- agiNg dünyasında son yıllarda inanılmaz geliş­meler yaşanıyor. Her geçen gün yeni bir tek­nik, yeni bir yöntem geliştiriliyor; bakış açısı her gün yeni bir boyut kazanıyor. Ve sevindirici haber, artık cerrahi müdahaleye gerek kal­madan neredeyse tüm estetik sorunlara çözüm suııulabiliyor.

Medikal Estetik Uzmanı Dr. Ahmet Karaçam, bu nedenle son birkaç yılda aıııeliyatsız uygulamala­rın sayısında inanılmaz artış yaşandığını söylü­yor. Medikal uygulama­ların acısız olması, süresinin kısalığı, işlem sonrasında günlük yaşantıya hemen dönüle­bilmesi, genel anesteziye gerek kalmaması talebin en önemli nedenleri.

Üstelik artık işlem öncesi kendi üç boyutlu görüntünüz üzerinden değerlendirme yapma şansı da var. işte tüm bu sebeplerle ıııedikal este­tik uygulamaları tüm dünyada patlama yaşı­yor. Yaşının en iyisi olmak, kaliteli yaş almak isteyenler, bu uygulamalara başvuru­yor. Dr. Karaçam, “Şüp­hesiz değerlendirmenin bir doktor tarafından yapılması, sorunla ilgili en doğru kararın dok­torla birlikte alınması ön şart” diyor. Karaçam ın da belirttiği gibi bu uygulamaların en önemli adımı doktor. Sonuçların doğal ve sorunsuz olması için güvenilir ellerde olmak çok ama çok önemli.

Peki gelelim son zamanların en iyi ve en yeni uygulamalarına. Dr. Ahmet Karaçam’dan bilgilerimizi güncelle­mesini istiyoruz. Dr. Karaçam, en iyi sonuç aldığı ve en yeni uygula­maları şöyle sıralıyor:

1 KOD NOKTA DOLGU

Uygulamaya “Medikal kod” da denilebilir. Ulus­lararası alanda uzun süren çalışmaların sonucu ilk olarak 2015 yılı başlarında uygulan­maya başlanmış. Kısa sürede uygulama kolay- lığı, güvenilirliği ve sonuçlarının beğenilme­siyle tercih edilir hale gelmiş. Ana amaç yaş­lanma belirtilerini azalt­mak. Mantığı, bir bölgede istenen görü­nüm için o bölgeyi çevre­sinden destekleyen, güvenli noktalara dolgu uygu la ması yapma k. Avantajı, kana ma-mor­lu к ihtimalinin düşük oluşu, doğallığı bozma­ması… Yoğun çalışanlar için öğle arası uygulaması niteliğinde, özel ligi, ilk andan itibaren et kisini görüyor olma­nız. Dolgu yerleşip, dokuya bağlandıkça son derece doğal duruyor. Uygulama farklı nokta­lardan desteklendiği için ‘birbirinin aynısı* yüzler oluşmuyor! Sadece daha iyi, daha canlı, daha genç, daha kadınsı veya erkeksi; kısacası olması gerektiği gibi bir görüntü oluşuyor. Böl­gede istenilen sonuca göre sayıca 3-5, hatta 8-10 nokta uygulaması yapılabilir.

2 YÜZE KÜÇÜK DOKUNUŞLARLA LİFT EFEKTİ

25-30’iu yaşlar, yüzde değişikliklerin başladığı, yaşlanma belirtile­rinin ilk hissedildiği yaşlar. Bu yaş grubunda öyle bir uygulama yapıl­malı ki hem çevreden çok hissedil memeli hem de sonuçlar net olarak görülmeli. Yani sadece “Çok iyi görünüyorsun, cildine ne yaptın” soru­sunu sorduran, merak uyandıran ama doğallığı bozmayan bir uygulama yapılmalı. Bu işlemde, yaptığımız küçük doku­nuşlarla, söz ettiğimiz etkiyi yakalayabiliyoruz. Yüzü daha canlı ve genç gösterebiliyoruz. Üstelik bu işlemi 30’lu yaşlarda yaptırmaya başlayanlar, asla 70 yaşında göster­meyecek denebilir.

3 TOP MODEL YANAĞI

Çok beğendiğiniz top modellerin çıkık, yüzü çok daha seksi gösteren yanaklarını hatırlayın, işte bu işlem sayesinde böyle bir yanağa sahip olabiliyorsunuz, özetle yüzün genelini ve mak­yajı daha iyi gösteren bir uygulama. Küçük bir dolgu müdahalesiyle elmacık kemiğinden başlayarak kulağın orta­sına uzanan kemik hattı belirginleştiriliyor. Böylece yüze boyut kazandırılıyor. Üç boyutlu görüntüleme sistemiyle de sonuçları önceden görme şansı var. işlem bir defada ya da belirli aralıklarla yavaş yavaş da yapılabilir.

4 AMELIYATSIZ PROFİL ESTETİĞİ

Beğenilen yüzlerde belirli oranlar vardır. Bu yüzlerde genellikle, saç kökü ve kaş arası, kaş arası ve burun alt sınırı, burun alt sınırı ve çene ucu arasındaki mesafe ya birbirine eşittir ya da çok yakındır. Aıııeliyat- sız Profil Estetiği uygu­lamasında, öncelikle bu ora nla r di к kate a lı nara к üç boyutlu görüntüleme sistemiyle yüz farklı açılardan değerlendiriliyor. Gerekli görüldüğünde de daralın lazer uygula­masıyla genişletilebiü- yor; önden veya yandan alında görülen rahatsız edici çökmeler dolguyla düzeltilebiliyor. Burun kemeri yumuşatılabili- yor, burundaki küçük görsel deform iteler düzeltilebiliyor. Burun ucu küçük-kalkık göste­rilebiliyor, dudaklar ideal oranda dengelene­biliyor vs. Ayrıca çene bölgesinde de istenilen düzeltmeler yapılabili­yor. Mesela ön ve yan görüntülerde çene kısa- lığı-geriliği varsa isteni­len sonuca uygun açıyla uygulama yapılarak daha iyi görünüm sağla­nabiliyor. Yan görüntüde dudak burun arası bombeyle çene ön ucu bombesi uyumu sağlanabiliyor.

5 KOLAJEN AŞISI

Cilt altı dokuya uygulan­dığında cildin gençlik yapıtaşı olan kolajen yapımından sorumlu hücrelerin yani fibroblastların uyarıl­ması tetikleııiyor. Bu sayede cilt için önemli hyalüroııik asit üretimi de artıyor. Kolajen aşısıyla cildin yeniden yapı­landırılıyor, elastikiyeti ve parlaklığı yeniden sağlanıyor; bu sayede ince kırışıklıklar açılı­yor, cilt ve cilt altı onanlıyor. Aynı zamanda bu işlemin ciltteki çatlaklar, güneş lekesi, yara ve akne izlerini azaltmada da olumlu etkileri var. Yaşlanma sürecini yavaşlatmak için 304u yaşlardan itibaren önlem olarak yüze, boyna, dekolteye, göğüslere, karna, kalçaya, bacak­lara uygulanabilir. Uygu­lama genellikle 3-4 hafta arayla ve ortalama dört seans olarak öneriliyor; sonuçlar ise kesinlikle merak uyandırıcı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir