A N T I – A G I N G

A N T I – A G I N G Son yıllarda biyoteknoloji alanındaki gelişmeler insanlık tarihi boyıınca hayal edilen “Gençlik İksiri” tedavileri için bir ümit ortaya çıkarmış gibi… Araş­tırmalara göre vücutta NAD+ molekül üretiminin azalmasıyla birlikte yaşlanma hızında artış oluyor. İçeriğinde 133 vitamini bulunan besin takviyelerinin ise, hücrelerin NAD+ üretimini desteklediği yönünde görüşler var. 13ıı konuya bilimsel bir yanıt almak üzere uzmanlara danıştık.

DNA TEDAVİLERİ

VKV Amerikan Hastanesi Genetik Uzmanı Doç. Dr. Nesrin Erçelen özellikle yaşlanmanın ana bulgularından biri olan mitokondriyal azalma ile DNA da ortaya çıkan hasarlann kalıa olarak tamir edilebilmesiyle ilgili gelişmelerden bahsediyor: “N A D (nicotinamide adenine dımıcleotıde),eneıji metabolizmasında ve mito- kondride rolii olan en belirleyici moleküllerden biri. İnsanlık tarihi boyunca düşlenen, yaşlan­mayı durdurmakla ilgili günümüz çalışmalı- mıda, yaşla birlikte mitokondrilerdeki kayıp ve dolayısıyla enerji kapasitesindeki düşüş oldukça belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. İşte bu mitokondriyal azalmayı minimuma indirmek için, mitokondriyal enerji fonksiyonlarının bel kemiği rolündeki NAİ) seviyelerini destekleme amaçlı araş­tırmalar yapılmaktadır. 2013 yılındı Harvard’da yapılan bir çalışmada yaşlı farelerin kaslarına NMN (nicotinamide mononucleotide) enjeksiyonu yapıldığında, bir hafta içinde NAD seviyelerinin genç dokulardıkiııe benzer şekilde art­tırdığı gözlenmiştir. 2000 yılında yapılan ve resveratroliin kalori sınırlamasının anti-agiııg etkisini taklit etmesi gibi, daha birçok yaşlanmayı geciktirici veya yaşlanma bulgulanın geri çevirebilecek konu hakkında bilimsel çalışmalar devam etmektedir. Bunun yanında, NADın çalışmasında etkili olan B vitaminleri gibi birçok molekülün de yararlan ve etkileri araşûnlmaktadır.”

YAŞLANMAYI GECİKTİRMEK

Çalışmalar DNA tamirinde rol oynayan bazı enzimlerin NAD,NADPf 1 bağımlı oldııgunu gösteriyor. Medikal Este­tik Hekimi Dr. Mustafa Karataş,bu moleküllerin biyolojik birçok fonksiyonda kritik rolü olduğu ve vücuttaki hücre hasannın önlenmesinde etkili olduğuna dair kanıtlanıl gide­rek arttığı görüşünde: “Ispanya’da bir grup bilim adamı tarafındın, hücrelerin antioksidan kapasitelerini arttırmak için, antioksidan reaksiyonlardı önemli bir role sahip olan NADPH seviyesini yükseltmeye yönelik bir çalışma yapıl­mış. Araştırmanın bulgularına göre NAD, NADH artışı, doğal antioksidan savunmayı arttırmış, bu dı hücreyi oksi- datif hasardan koruyarak yaşlanma süreçlerini azaltmıştır. Sonuçta, N A D, NADH seviyelerini arttıran farmakolojik ajanlar veya besin takviyeleri, yaşlanma sürecinin geciktirilmesinde etkili olması mümkün araçlardır. Vitamin B3 ve türevleri de, bu ajanlardan olup yaşlanma sürecini geciktirmesi mümkün; gele­cekte yapılacak yeni çalışmaların bu yönde olacağı öngörülüyor. Hastalanın bana yaşlanmayı gecik­tirmek için hangi besin takviyelerini kullanmalan gerektiğini sık sık soruyorlar. Vücuttaki tüm fbnk- si yon lan destekleyen Omega-3 yağ asitleri ya di bazı antioksidan takviyeler almak akıllıca olabilir. Ancak onlara da söylediğim gibi, eğer kötü besleniyor, sigara içiyorsanız bu takviyeler vücuttaki lıasan geri döndürmeye yetmez. Yani olaya bütüncül yaklaşmak gerekir. Gençliğinizi korumak istiyorsanız alkolden,sigaradan,şeker­den uzak durmalı,sağlıklı yağlar açışındın zen­gin, antioksidan gücü yüksek sebzeler, meyveler içeren bir diyet uygulamalısınız. Gen terapileri ile kat etmemiz gereken daha çok uzun bir yol olduğunu düşünüyorum. Mesela telomer boyunu uzatmaya yardımcı olan bir takviye geliştirildi. (Telomerler kromozomlann en sonuııdıki minik DNA parçacıklandır.Telomerler yaş ilerledikçe gide­rek kısalıyor, bir noktada ise DNA kopyalanması ve hücre bölünmesi tamamen duruyor ve yaşam sona eriyor.) Ama pek çok bilim insanının bu takviyenin etkinliği konusunda hayli kuşkucu olduğunu belirtmek istiyorum. Yaşlanmayı yavaşlatmak için kontrol edebileceğimiz, değiştirebileceğimiz faktörler üzerine odaklanmamız daha doğru görünüyor. Nedir bunlar? Hareketli bir yaşam sürmek, doğru beslenmek ve sağlıklı yaşam seçimleri yapmak.”

BESİN TAKVİYELERİ

Yaşlanmayla ortaya çıkan rahatsızlıkların önlenmesinde ve iyileştirilmesinde yeterli seviyede 133 vitamini olmasına ihti­yaç oldıığııını vurgulayan Op. I)r. Gökhan Haytoğlu, bu vitaminin vücutta 200’den fazla enzimin işlev yapmasında rol oynadığını anlatıyor: “Sağlıklı beslenmeyle B3 vitamin ihtiyacının karşılanamadığı durumlarda; özellikle tam gıda kaynaklarından elde edilmiş yüksek kalitede bir vitamin desteğinin faydalı olacağını düşünüyorum. Ancak, sentetik vitaminlerin uzun süreli ve yüksek dozda kullanımının ciddi yan etkilere yol açabileceği unutulmamalı. Bu nedenle, hekim kontrolünde kullanılması şart. Sağlıklı beslenmeye destek olarak, kişinin ihtiyacına göre C vitamini, E vitamini, biotin, koenzim Q10, hyalüronik asit ve kolajen destekleri önerebilirim. Fakat unutulmamalıdır ki; yaşlanma ile ortaya çıkan değişikliklerin sadece gıdı takviyeleri ile önlenebile­ceğini düşünmek, hasar almış bir duvan uzaktan fırlatılan tuğlalar ile yeniden onarmaya çalışmaya benzer.Tuğlaların varlığı elzemdir ama onanın için diğer şartlanıl dı yerine gelmesi gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir